Home > About Us > School History > School Song

School Song

Click to play the school song

Behold the burning bush,
看 荆 棘 焚 而 不 毁
kan  jing  ji  fen  er  bu  hui

Presbyterian glorious sign.
吾 长 老 会 的 异 象
wu zhang lao hui de yi xiang

From Bethel we have built Li Sun High,
在 伯 特 利 创 礼 逊
zai  bo  te  li chuang  li  xun

And our school by God’s design.
达 宏 茂 桥 建 长 中
da hong mao qiao jian zhang zhong

Firm in hope with fortitude,
立 定 信 心 加 毅 力
li  ding  xin  xin  jia  yi  li

we will strengthen our resolve.
刚 强 奋 志 向 前 进
gang qiang fen zhi xiang qian jin

Harmony respect for all,
敬 业 精 神 又 乐 群
jing ye jing shen you le qun

help us every problem solve.
切 磋 琢 磨 谦 与 冲
qie cuo zhuo mo qian yu chong

We flourish in eastern values.
发 扬 东 方 文 化 道 统
fa yang dong fang wen hua dao tong

We make western advance as our own.
探 求 西 欧 科 技 知 识
tan  qiu  xi  ou  ke  ji  zhi  shi

Follow Jesus in every way,
效 法 基 督 完 全 样 式
xiao fa ji du wan quan yang shi

let us all as pioneers be known!
立 己 立 人 为 民 前 锋
li  ji  li  ren wei min qian feng

Follow Jesus in every way,
效 法 基 督 完 全 样 式
xiao fa ji du wan quan yang shi

Let us all as pioneers be known!
立 己 立 人 为 民 前 锋
li  ji  li  ren wei min qian feng